Pentingnya Memiliki Akhlak Yang Baik

ipnuippnu

Akhlak merupakan sifat bawaan yang dibawa oleh diri manusia apakah dia baik atau tidak baik. Dalam islam akhlak amat sangat fundamental, penerapan akhlak yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karna akhlak yang baik dapat memikat hati seseorang, dapat mendekatkan orang yang jauh dan orang yang lari (dari kebenaran). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fusshilat ayat 34.

Yang artinya : Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Inilah akhlak yang baik, seseorang tidak bisa menolak (kejahatan) dengan cara yang baik dalam perkara yang amat keras dan sikap yang amat sulit dikendalikan, melainkan hanyalah orang – orang yang memiliki akhlak yang baik / mulia.

Penulis : Rekanita Nur Khofifah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *